Privacy

Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als klant/werkgever hoeft u geen verwerkersovereenkomst te sluiten wanneer u Assurantiekantoor Bijdorp Holland inschakelt voor bijvoorbeeld het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers (i.v.m. arbeidsongeschiktheid, verzuim) en het afsluiten van verzekeringen. Weliswaar verstrekt u hiervoor persoonsgegevens aan Bijdorp Holland, maar daarmee is Bijdorp Holland nog geen “verwerker”in de zin van de wet.

Dit blijkt uit de AVG en de uitleg die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aan geeft. Het enkele feit dat een derde partij in opdracht persoonsgegevens verwerkt, maakt hem nog niet tot een “verwerker”. Een derde partij kan op grond van de privacyregelgeving namelijk ook de positie van een “verwerkingsverantwoordelijke” hebben. Dit is het geval wanneer het verwerken van de persoonsgegevens geen primaire doel is, maar logischerwijs voortvloeit uit van een vorm van dienstverlening die de derde partij aanbiedt. Deze situatie doet zich voor bij de dienstverlening van een adviseur.

Uiteraard is Assurantiekantoor Bijdorp Holland (als verwerkingsverantwoordelijke) onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op dit moment leggen wij de laatste hand aan ons gewijzigde Privacy Statement zodat u kunt lezen hoe wij hier invulling aan geven.